PRZYBYSZ

mieszkaniec / obywatel

To projekt szukający odpowiedzi na pytanie o tożsamość lokalną. Identyfikację z miejscem i jego przestrzenią kulturową. To podniesienie wiedzy na temat migracji historycznej, jej wpływów na budowanie więzi społecznych, na proces tworzenia „Małej Ojczyzny”. To otwarta dyskusja o mieście Kwidzynie i ludziach w nim żyjących.

Szukamy wspólnie odpowiedzi na pytanie –
jak przeszłość i teraźniejszość wpłyną na przyszłość oblicza Miasta?


PRZYBYSZ

to rozdział naszego projektu, w którym poprzez osobiste opowieści szukamy wyobrażeń-odpowiedzi – czy „dopasowaliśmy się” do miejsca, w którym przyszło nam żyć? Czy zbudowaliśmy tożsamość lokalną czy może wciąż jesteśmy na etapie jej kształtowania? Czy wciąż wisi nad nami widmo „ziem odzyskanych”. Czy utożsamiamy się z miejscem, w którym żyjemy?