MIESZKANIEC

2022

obywatel

2023

To projekt szukający odpowiedzi na pytanie o tożsamość lokalną.
Identyfikację z miejscem i jego przestrzenią kulturową.
To popularyzowanie wiedzy na temat migracji historycznej, jej wpływów
na budowanie więzi społecznych, na proces tworzenia „Małej Ojczyzny”.
To otwarta dyskusja o mieście Kwidzynie i ludziach w nim żyjących.

Szukamy wspólnie odpowiedzi na pytanie –
jak przeszłość i teraźniejszość wpłyną na przyszłość oblicza miasta?


MIESZKANIEC – AUTOPORTRET RODZINNY warsztaty prowadzone przez Beatę Nessel- Łukasik i Macieja Dużyńskiego.

Uczestnicy warsztatów zbudowali płaszczyznę do przyjrzenia się własnym relacjom z osobami bliskimi.
W rezultacie wszystko to czego doświadczyli podczas spotkań stało się dla nich inspiracją do stworzenia własnych autoportretów rodzinnych.


Happening to pierwsze mini działanie teatralne w ramach warsztatów
MIESZKANIEC – HISTORIA RODZINY NOWAKÓW

Uczestnicy warsztatów zaprosili mieszkańców Kwidzyna na taras widokowy by weszli w przestrzeń w której  poznajemy wzajemnie historie rodzinne z perspektywy różnych generacji.