MIESZKANIEC

To przyjrzenie się własnym korzeniom, oczekiwaniom związanym z miejscem zamieszkania. Czy miejsce urodzenia czyni mnie mieszkańcem, czy też nie ma to współcześnie znaczenia. Czy w obliczu zachodzących procesów globalizacji, regionalizacji, obecny Kwidzynianin identyfikuje się, obok tożsamości narodowej i europejskiej z tożsamością lokalną. Czy też ją przetwarza tworząc swoistą mozaikę tożsamościową.

Szukamy wspólnie odpowiedzi na pytanie –
jak przeszłość i teraźniejszość wpłyną na przyszłość oblicza miasta?

Spektakl

Historia rodziny Nowaków


MIESZKANIEC – AUTOPORTRET RODZINNY

warsztaty prowadzone przez Beatę Nessel- Łukasik i Macieja Dużyńskiego.

Uczestnicy warsztatów zbudowali płaszczyznę do przyjrzenia się własnym relacjom z osobami bliskimi.
W rezultacie wszystko to czego doświadczyli podczas spotkań stało się dla nich inspiracją do stworzenia własnych autoportretów rodzinnych.


Happening to pierwsze mini działanie teatralne w ramach warsztatów

Uczestnicy warsztatów zaprosili mieszkańców Kwidzyna na taras widokowy by weszli w przestrzeń,
w której poznajemy wzajemnie historie rodzinne z perspektywy różnych generacji.