Czy zbudowaliśmy tożsamość lokalną czy może wciąż jesteśmy na etapie jej kształtowania?
Czy utożsamiamy się z miejscem, w którym żyjemy?

Wspomnienia audio

Opowiadają
uczestnicy
projektu

montaż i kompozycja
Bogdan Edmund Szczepański

Opowiadają
Bernadetta Heczko
i Elżbieta Gardzielewska

montaż i kompozycja
Bogdan Edmund Szczepański

Opowiada
Wanda Kamińska

montaż i kompozycja
Bogdan Edmund Szczepański

Opowiada
Jacek Sadkowski

montaż i kompozycja
Bogdan Edmund Szczepański

Opowiada
Alicja Kwiatek

kompozycja Bogdan Edmund Szczepański
montaż Tomasz Madej

Wspomnienia wideo